Contact Us

Shaoxing YueXiu Straps Co., Ltd.

Adderss:No.888 Shannan, Yangshan Village,Qixian Town, Shaoxing

Tel:0575-85182829

Fax:0575-85180716  85577081

E-mail:yuexiu158@sina.com

Homepage:

Adderss:No.888 Shannan, Yangshan Village,Qixian Town, Shaoxing Tel:0575-85182829 Fax:0575-85180716  85577081

E-mail:yuexiu158@sina.com Homepage:

code

Copyright © Sunway Hanguang Electric Manufacturing Limited