Contact Us

Shaoxing YueXiu Straps Co., Ltd.

Adderss:No.888 Shannan, Yangshan Village,Qixian Town, Shaoxing

Tel:0575-85182829

Fax:0575-85180716 / 85577081

E-mail:yuexiu158@sina.com cnyuexiu@gmail.com yuexiu@cnyuexiu.com

Homepage:http://www.cnyuexiu.com

Adderss:No.888 Shannan, Yangshan Village,Qixian Town, Shaoxing Tel:0575-85182829 Fax:0575-85180716 / 85577081

E-mail:yuexiu158@sina.com cnyuexiu@gmail.com yuexiu@cnyuexiu.com Homepage:http://www.cnyuexiu.com

code

Copyright ©Shaoxing YueXiu Straps Co., Ltd.